Slamsugning

Slamsugning i Næstved & Sorø
slamsugning_1
SLAMSUGNING

Har du en tilstoppet kloak, brønd eller fedtudskiller, er Jørgen Møller Kyse den rette at kontakte.
Vi tilbyder slamsugning for både private, erhverv og det
offentlige.

Slamsugning i Næstved

Har du en tilstoppet kloak? Ring efter en slamsuger!

Er dit toilet stoppet til, er kloakken blevet oversvømmet, eller har regnen lagt din byggeplads i vand, og får kloakken ikke vandet væk, tyder det på, at du har brug for slamsugning.

I mange hjem, hos erhvervsdrivende og på byggepladser kan der opstå problemer med kloak og afløb. Disse problemer kan med fordel løses ved en grundig slamsugning, hvor vi bruger en slamsuger, der er en specialvogn, der anvendes til netop disse opgaver.

Vi tilbyder hjælp til diverse ydelser i forbindelse med slamsugning, blandt andet spuling og sugning af både dræn og kloakker, samt sugning og spuling af brønde og vejbrønde. Kontakt os gerne, hvis du har en opgave, der blandt andet vedrører:

 • TV-inspektion
 • Røgprøver
 • Mark- og bygningsdræn
 • Fedtudskillere
 • Pumpebrønde
 • Køkken- og gårdbrønde
 • Septi- og trixtanke
 • Sivebrønde
 • Spildevandstanke
 • Toiletkabiner
 • Søer og vandhuller

Hvad er slamsugning?

Slamsugning er en yderst effektiv metode til at rense en stoppet kloak, så der igen kan komme frit gennemløb.

Når vi bruger vores slamsuger, renses kloakken med rent vand, og der spules og suges grundigt igennem, så skidt og snavs, slam og grus løsnes i kloakken.

En slamsugning foretages når kloak eller dræn er tilstoppet, eller når der ved oversvømmelser er for meget vand til, at kloakken kan håndtere det. Et tilstoppet toilet eller dårlig lugt af kloak kan være tegn på, at det er tid til en slamsugning.

Akut slamsugning nær Næstved og Vordingborg

Når der akut opstår problemer med afløb og kloak, er det vigtigt hurtigt at kunne få hjælp.

Hvis uheldet er ude, og kloakken er stoppet til, rykker vi ud hurtigst muligt – gerne samme dag – og hjælper med en slamsugning, så der igen kan være frit gennemløb i dine afløb og dræn.

Hvad koster slamsugning?

Når vi rykker ud med vores slamsuger, ved vi sjældent, hvor lang tid opgaven vil tage. Nogle gange er opgaverne mere omfattende og kloakkerne mere drilske end andre.

Prisen på en slamsugning vil naturligvis altid afhænge af opgavens omfang, og hvor lang tid vi skal sætte af til den, da vi arbejder med en fast timepris.

Med info fra dig giver vi gerne en uforpligtende vurdering af, hvad en slamsugning vil koste.