Kloakering i det åbne land

Bor du på landet eller i et spredt bebygget område, hvor der ikke er mulighed for tilslutning til den offentlige kloak har du forskellige muligheder for at rense dit spildevand.

Nedsivningsanlæg, minirenseanlæg og pillerenseanlæg

Der er flere muligheder i forbindelse med kloakering i det åbne land, dette er selvfølgelig noget, vi kan rådgive dig inden for. Med mange års erfaring i branchen kan vi udføre gode kvalitetsanlæg, som er til gavn for dig og miljøet.

Fælles for alle anlæggene er at spildevandet ledes gennem en bundfældningstank inden det ledes igennem anlægget.

Bundfældningstanken skal være tilsluttet tømningsordningen og tanken skal tømmes mindst en gang årligt.

Som autoriserede kloakmester kan vi udføre følgende opgaver

 • Nedsivningsanlæg
 • Biologiske minirenseanlæg
 • Pilerensningsanlæg
 • Biologiske sandfilteranlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Beplantede filteranlæg

Nedsivningsanlæg – fokus på miljøet

En god løsning er et nedsivningsanlæg. Det kræver dog, at jordbundforholdene overholder afstanden til drikkevandsboringerne, før vi hos Entreprenørfirmaet Jørgen Møller kan nedgrave nedsivningsanlægget.

En naturlig nedbrydning

Med et nedsivningsanlæg bliver spildevandet helt naturligt nedbrudt, eftersom jorden renser det. Nedsivningsanlægget består af to sivestrenge hvor spildevandet føres igennem. Herefter renses spildevandet for fysiske partikler i en bundfældningstank, for afslutningsvis at blive ført videre gennem sivestrengene til en pumpebrønd.

Minirenseanlæg

Et minirenseanlæg til fjernelse af organisk stof og kvælstof samt evt. fældning af fosfor er et præfabrikeret renseanlæg i renseklasse SOP eller SO.

Spildevandet fra bundfældningstanken pumpes til minirenseanlægget, så der opnås en relativt kontrolleret tilledning af spildevand. Minirenseanlægget er udstyret med bioblokke med et stort overfladeareal, hvor mikroorganismer nedbryder det organiske stof i spildevandet.

Minirenseanlægget skal have udført serviceeftersyn mindst en gang årligt af en serviceansvarlig. Der vil derfor være en årlig udgift til en serviceaftale.

Pilerensningsanlæg

Et pilerensningsanlæg fungerer ved at pilen, der er hurtigtvoksende, opsuger store mængder vand i vækstsæsonen. Pilen fordamper vandet fra spildevandet og den nedbør, der falder i anlægget. I vinterperioden skal pilerensningsanlægget kunne opmagasinere spildevand og nedbør til vækstsæsonens start i marts måned.

Pilen skal løbende beskæres.

Biologisk sandfilteranlæg

Et biologisk sandfilteranlæg virker principielt på samme måde som et nedsivningsanlæg. Sandfilter anvendes på lokaliteter, hvor der ikke kan etableres et nedsivningsanlæg på grund af afstandskrav eller fordi jorden er uegnet til nedsivning.

Rodzoneanlæg

Et rodzoneanlæg er et beplantet grusfilter med vandret gennemstrømning. Spildevandet renses først mekanisk i bundfældningstanken, hvorefter det passerer planternes rodzone, hvor mikroorganismer omsætter spildevandets nedbrydelige dele.

Beplantede filteranlæg

Populært sagt er et beplantet filteranlæg et biologisk sandfilter/rodzoneanlæg. I det beplantede filteranlæg siver spildevandet lodret igennem et sandlag, der er tilplantet med tagrør. Spildevandets organiske indhold omsættes af mikroorganismer, der befinder sig på planterødder og i sandkorn.

I et beplantet filteranlæg ledes halvdelen af det rensede spildevand tilbage til bundfældningstankens første kammer, eller, hvis det ikke er muligt til pumpebrønden. Afløbsvandets indhold af nitrat omsættes til luftformigt kvælstof, som frigives til atmosfæren. Spildevandet bliver bedre renset, fordi det passerer det beplantede filter to gange.

  Kontakt os og vi hjælper dig!

  Har du brug for rådgivning omkring dine muligheder for kloakering står vi klar til at hjælpe dig. Hos Entreprenørfirmaet Jørgen Møller er du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.

  Du kan også ringe til os på 55 44 42 03 ekller skrive en mail på info@jm-byg.dk

  Bliv ringet op

  Hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, har spørgsmål til vores opgaveløsning eller ønsker at kontakte os med henblik på en opgave, er du mere end velkommen til at udfylde formularen, så vi kan ringe dig op.

  "
  $

  Kontaktformular

  Udfyld formularen for at sende os en e-mail med dine spørgsmål, forespørgsler eller kommentarer.

  "*" indikerer påkrævede felter

  Navn*
  Adresse*
  Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

  Det siger vores kunder

  Fremragende
  På basis af 9 anmeldelser
  Lene Kryger
  Lene Kryger
  4. Januar, 2024.
  Hjælpsomme i nødensstund.
  Mogens Møller
  Mogens Møller
  3. Maj, 2021.
  Michael Mathiesen
  Michael Mathiesen
  13. Marts, 2021.
  Thomas Boddum Bjerregaard
  Thomas Boddum Bjerregaard
  17. December, 2020.
  Peter Løvbjerg Laursen
  Peter Løvbjerg Laursen
  27. Juli, 2020.
  Henrik Simonsen
  Henrik Simonsen
  26. Februar, 2020.
  Frank Hjort
  Frank Hjort
  23. Februar, 2017.
  Alt var stoppet i huset. En rigtig flik og opmærksom mand kom, og efter 3 dæksler var åbnet, fandt han problemet. Hurtig og effektiv´.
  René Christensen
  René Christensen
  24. Juli, 2011.